Informacje dla zdających

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą przystąpić osoby w wieku 14 – 17 lat.

EGZAMIN TRWA DWA DNI. OBECNOŚĆ PIERWSZEGO I DRUGIEGO DNIA JEST OBOWIĄZKOWA. 

Egzamin adresowany do młodszych kandydatów różni się od egzaminu dla dorosłych tematyką tekstów oraz typem zadań i instrukcji, które zostały dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów w wieku szkolnym. Inna jest także liczba zadań tworzących niektóre moduły egzaminu oraz czas przeznaczony na ich rozwiązanie. Ponadto, w przypadku egzaminu dla dorosłych biegłość w zakresie rozumienia tekstów pisanych oraz poprawności gramatycznej jest sprawdzana w obrębie dwóch oddzielnych modułów. Natomiast test dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży sprawdza te kompetencje w obrębie jednego, zintegrowanego modułu.

(informacja ze strony: http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kto-moze-zdawac-egzamin/)

 

  • Zdający mają obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem
  • Każdy zdający ma obowiązek mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem i okazać go przy wejściu do sali (np. paszport)
  • Zdający nie mogą mieć przy sobie mobilnych urządzeń elektronicznych (np. telefonów, tabletów)

Egzamin obywa się w kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3

Mapa kampusu: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/151

 

Rejestracja na egzamin w sesji 09-10.03.2018

Opłaty egzaminacyjne

Przykładowe testy

Materiały, które mogą pomóc w przygotowaniu się do egzaminu

Więcej na temat egzaminu na stronie Certyfikat Polski

 

W razie pytań prosimy o kontakt ze Szkołą mailowy lub telefoniczny:

 +48 22 561 89 63; polish.wnh@uksw.edu.pl