Kontakt

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW

 

Adres sekretariatu: ul. Dewajtis 5, sala 323, 01-815 Warszawa

Telefon: +48 22 561 89 63

E-mail: polish.wnh@uksw.edu.pl

 

p.o. Kierownika Szkoły: dr Karolina Zioło-Pużuk, k.ziolo-puzuk@uksw.edu.pl

https://www.linkedin.com/in/karolinaziolopuzuk/

Sekretarz Szkoły: mgr Paulina Boguta-Miller

MAPA