Lektorat języka polskiego dla obcokrajowców będących studentami UKSW

Zapraszamy do udziału w lektoratach języka polskiego jako obcego na Wydziale Nauk Humanistycznych (ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek, sala 327).

Lektorat jest bezpłatny, trwa 4 semestry (120 godzin) i jest zakończony egzaminem. Przedmiot jest objęty punktacją ECTS.

Zajęcia obejmować będą zagadnienia z gramatyki języka polskiego oraz ćwiczenie i uzupełnianie słownictwa. Uczestnicy będą także mogli nauczyć się słownictwa specjalistycznego związanego z wybranymi przez nich kierunkami studiów i poznać wybrane zagadnienia z kultury, tradycji, historii oraz geografii Polski, a także z zachodzących w ostatnich latach przemian politycznych i obyczajowych. Dzięki temu będzie Państwu nie tylko łatwiej studiować w Polsce, lecz także rozwiązywać problemy życia codziennego.

Podczas kolejnych spotkań nauczycie się Państwo sprawnie i poprawnie wypowiadać i pisać po polsku na poziomie zaawansowanym, co znacznie ułatwi zdawanie egzaminów w  tym języku (zarówno ustnych, jak i pisemnych) oraz pomoże prawidłowo i bez błędów pisać prace zaliczeniowe oraz prace dyplomowe.

 

Terminy zajęć

Poziom B2, czwartek, godz. 15:00-16:30, sala 1423, budynek nr 14, ul. Wóycickiego 1/3

Poziom B2+, czwartek, godz. 16:45-18:15, sala 1422, budynek nr 14, ul. Wóycickiego 1/3

prowadzący: dr Anna Krasowska (a.krasowska@uksw.edu.pl)

 

Na przedmioty należy zarejestrować się przez USOS.

W razie problemu z rejestracją na lektorat proszę kontaktować się ze Studium Języków Obcych: tel: (022) 569 97 71, wew. 771,  sjo@uksw.edu.pl (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach