Glottodydaktyka

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców koordynuje specjalizację glottodydaktyczną dla studentów filologii polskiej II stopnia, prowadzi także Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie języka polskiego jako obcego. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą.