Dokumenty

 

Znajdą tu Państwo kartę zgłoszeniową (menu boczne z prawej strony),

którą należy czytelnie wypełnić, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły

bądź wysłać pod adres e-mail: polish.wnh@uksw.edu.pl