Praktyki glottodydaktyczne - dokumenty

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania, związane z realizacją praktyk glottodydaktycznych w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.

 

Regulamin praktyk glottodydaktycznych

Konspekt zajęć

Sprawozdanie z hospitacji

 

Osoby realizaujące praktyki poza Wydziałem Nauk Humanistycznych (po uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Dziekana WNH ds. praktyk glottodydaktycznych, dr Agatą Roćko) zobowiązane są uzyskać w miejscu praktyk dokument potwierdzający ich zaliczenie.

Zaliczenie praktyk

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach