Szkoła Letnia Języka Polskiego i Kultury Polskiej

 

Kurs prowadzony jest w ramach działalności Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Szkoła Letnia organizowana jest na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczona jest dla stypendystów Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Są nimi studenci slawistyk, polonistyk oraz uczestnicy lektoratów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich. Istnieje możliwość zorganizowania równoległych kursów dla grup finansowanych przez inne instytucje.

Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5 (Warszawa-Bielany).

 

 

Program trzytygodniowego kursu obejmuje:

 • - lektorat języka polskiego
 • - zajęcia ze stylistyki praktycznej języka polskiego
 • - zajęcia z kultury języka polskiego
 • - wykłady z polskiej literatury współczesnej
 • - warsztaty teatralne prowadzone przez reżysera teatralnego
 • - warsztaty filmowe z projekcjami kinowymi
 • - zajęcia praktyczne wraz z cyklem spotkań dyskusyjnych;

Zajęcia są prowadzone w grupach piętnastoosobowych na trzech poziomach zaawansowania:

 1. Poziom podstawowy:
  nauka języka w typowych sytuacjach komunikacyjnych, nabywanie umiejętności pisania na ogólny, popularny temat, a także na temat odnoszący się do własnych zainteresowań, doświadczeń, planów; ćwiczenia w rozumieniu tekstów dotyczących spędzania wolnego czasu, podróżowania, pracy, szkoły, życia codziennego. Słuchacze grup o poziomie podstawowym odbywają zajęcia z lektorem dwujęzycznym.
 2. Poziom średni ogólny:
  kształcenie umiejętności wypowiadania się na abstrakcyjne tematy, płynności wymowy, sprawnego relacjonowania zdarzeń z przeszłości (również na piśmie), wyrażania i uzasadniania własnego punktu widzenia w dyskusji, znajomości popularnych wyrażeń idiomatycznych. W programie grup o poziomie średnim ogólnym przewidziane są zajęcia z kultury języka i historii Polski w języku polskim.
 3. Poziom zaawansowany:
  nauka płynnego i spontanicznego posługiwania się językiem polskim we wszystkich sytuacjach komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka; wdrażanie precyzyjnego używania języka (idiomy i odcienie semantyczne), pisanie dłuższych tekstów na tematy ogólne oraz tworzenie pism oficjalnych, wprowadzanie konwencji socjokulturowych stosowanych w komunikacji w języku polskim. Uczestnicy grup o poziomie zaawansowanym mogą brać udział w wykładach wygłaszanych przez pracowników Instytutu Filologii Polskiej, a także zaproszonych gości.

Program kulturalny
Program kursu jest wzbogacony o spacery po Warszawie i okolicach, umożliwiające poznanie historii i codzienności miasta, oraz propozycje wyjść wieczornych na warszawskie wydarzenia artystyczne, którym towarzyszą omówienia i dyskusje. Uczestnicy kursu biorą udział w zwiedzaniu m.in. Zamku Królewskiego, Łazienek Królewskich, Pałacu w Wilanowie oraz zapoznają się z ciekawymi wystawami (w Muzeum Narodowym, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historycznym m.st. Warszawy, Muzeum Etnograficznym).
Wszystkie wycieczki i rozrywki proponowane studentom są połączone z praktyczną nauką języka polskiego.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Zaświadczenia uzyskują wszyscy uczestnicy kursu, którzy spełniają wyznaczone warunki zaliczenia poszczególnych jednostek zajęciowych.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach