Kurs językowo-metodyczny dla nauczycieli uczących języka i literatury polskiej

"Nauczyciel języka i literatury polskiej wobec przemian współczesnej kultury oraz najnowszych tendencji programowo-metodycznych w nauczaniu języka i literatury polskiej"

Kurs odbywa się w lipcu.

Przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących poza granicami kraju, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje dydaktyczne, uzupełniając wiedzę na temat zjawisk współczesnej kultury polskiej. Celem zajęć jest zorientowanie słuchaczy w problematyce najnowszej literatury polskiej i szeroko pojętej kultury, traktowanej jako obszar do rozpoznania oraz jako potencjał nowych form edukacyjnych. Uczestnicy kursu mają również okazję do zapoznania się ze strategiami dydaktycznymi, które są odpowiedzią na aktualne przemiany kulturowe.

Problematyka zajęć prowadzonych podczas kursu obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o przemianach współczesnej literatury polskiej, teorii badań literackich, kultury współczesnego języka polskiego, historii oraz teorii polskiego filmu i teatru, najnowszych tendencjach w metodyce nauczania literatury i języka polskiego jako obcego. Słuchacze kursu mają także możliwość uczestniczenia w warsztatach doskonalących ich umiejętności metodyczne.

Kurs jest realizowany na zlecenie Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, które kwalifikuje oraz stypendiuje jego uczestników.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (dzielnica Bielany).

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adresaci:
Nauczyciele języka polskiego jako obcego poza granicami kraju, nauczyciele języka i literatury polskiej poza Polską oraz opiekunowie uczniów z zagranicy uczestniczących w Olimpiadzie Języka i Literatury Polskiej.

* * *

Uprzejmie informujemy, iż w roku 2012 kurs w ramach współpracy z PCN się nie odbędzie.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach