Intensywne kursy języka polskiego dla studentów programu Erasmus (EILC)

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW co roku bierze udział w konkursie wniosków o dofinansowanie intensywnych kursów językowych Erasmus (EILC) w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Pozwala nam to organizować kursy języka polskiego w wymiarze 60 godzin lektoratu oraz 40 godzin warsztatów i wykładów w języku polskim i angielskim z zakresu historii, kultury, tradycji i mentalności polskiej.

Kursy przeznaczone są dla studentów nie znających języka polskiego przyjeżdżających do polskich uczelni na okres studiów lub do polskich przedsiębiorstw na praktykę w ramach programu Erasmus.

W ramach kształcenia językowego prowadzone są lektoraty języka polskiego i ćwiczenia fonetyczne w laboratorium językowym. Uzupełnieniem programu jest praktyczna komunikacja w języku polskim podczas spacerów po Warszawie oraz warsztatów i wykładów w instytucjach kultury. Ocena osiągnięć językowych studentów testowana jest w trakcie i po zakończeniu kursu. Studenci otrzymują certyfikat na poziomie A1 bądź A2.

Galeria Erasmus EILC 2011

Poza zajęciami językowymi proponujemy wykłady i prezentacje multimedialne w języku angielskim i polskim z zakresu współczesnej historii, polityki i mentalności polskiej. Program kursu uzupełniają warsztaty teatralne, filmowe, kulinarne i polskiego tańca ludowego.

Podczas warsztatów teatralnych uczestnicy pod kierunkiem reżysera teatralnego realizują inscenizację scenki teatralnej. Zwieńczeniem pracy grupy teatralnej jest pokaz scenek podczas uroczystego zakończenia kursu.

Warsztaty filmowe obejmują projekcje fragmentów wybranych najnowszych filmów polskich oraz fragmentów polskich filmów dokumentalnych (w wersji z napisami w języku angielskim), odbywające się w sali kinowej UKSW, poprzedzone wprowadzeniem, zakończone zaś dyskusją prowadzoną przez filmoznawcę.

Ofertę dydaktycznaą wzbogaca program kulturalny. Uczestnicy kursu mają możliwość zwiedzania Warszawy i jej okolic, poznania fascynującej historii i codzienności miasta. Przewidziane są popołudniowe i wieczorne wyjścia na warszawskie wydarzenia artystyczne.

W roku 2012 organizujemy dwa kursy letnie (27.08-21.09.2012). W roku 2013 - dwa kursy zimowe (07.01-31.01.2013).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach