Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do pomocy przy organizacji letnich kursów języka i kultury polskiej dla obcokrajowców.

Studenci będą pomagać w bieżących pracach sekretariatu Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW (czerwiec, lipiec, wrzesień) oraz opiekować się studentami z zagranicy na uczelni i przy realizacji bogatego programu kulturalno-turystycznego i rozrywkowego (lipiec, wrzesień).

Warunkiem podjęcia współpracy jest płynna znajomość języka angielskiego (ewentualnie również innych języków obcych).

Studenci filologii polskiej, którzy realizują specjalizację „Komunikacja językowa” lub „Glottodydaktyka", będą mieli dodatkowo możliwość zaliczenia praktyk studenckich.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem
Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UKSW:

Adres: ul. Dewajtis 5, domek nr 3
Telefon: (22) 561 89 63

E-mail: polish.wnh@uksw.edu.pl
Strona internetowa: www.polish.wnh.uksw.edu.pl

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach