Rejestracja na "Stylistykę praktyczną języka polskiego dla cudzoziemców"

Uwaga, studenci cudzoziemcy!

Wydział Nauk Humanistycznych prowadzi konwersatorium ogólnouczelniane "Stylistyka praktyczna języka polskiego dla cudzoziemców", uruchomione specjalnie dla studentów obcokrajowców.

Zajęcia nastawione są na ćwiczenie pisemnych form wypowiedzi i zapoznanie cudzoziemców ze stylistycznym zróżnicowaniem współczesnej polszczyzny. Nasi lektorzy chętnie służą radą i pomagają rozwiewać wątpliwości dotyczące słownictwa, gramatyki, stylu.

Stylistyka praktyczna języka polskiego dla cudzoziemców przeznaczona jest dla cudzoziemców różnych kierunków studiów. Studenci podczas zajęć zdobędą praktyczne umiejętności pisania tekstów z zakresu stylów funkcjonalnych języka polskiego, a szczególnie z zakresu stylu naukowego: artykułów, recenzji, referatów, prezentacji naukowych czy popularnonaukowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. jest obowiązkowy dla studentów piszących pracę dyplomową w języku polskim.

Rejestracja na zajęcia dostępna jest w USOS (kod: WH-KON-StylC-17/18_Z) i potrwa od 11:00 06.11.2017 do 23:59 20.11.2017.

Nowoczesne metody

Doświadczeni lektorzy

Współpraca

Przyjazna atmosfera

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach