Kurs, który pomoże mówić i pisać po polsku bez błędów !

Stylistyka praktyczna języka polskiego dla cudzoziemcówstudiujących na UKSW

- chcesz dobrze mówić i pisać, przyjdź do nas!

 

Specjalnie dla studentów obcokrajowców stworzyliśmy zajęcia ze stylistyki praktycznej języka polskiego, nastawione na ćwiczenie pisemnych form wypowiedzi i zapoznanie cudzoziemców ze stylistycznym zróżnicowaniem współczesnej polszczyzny. Nasi lektorzy chętnie służą radą i pomagają rozwiewać wątpliwości dotyczące słownictwa, gramatyki, stylu.

Stylistyka praktyczna języka polskiego dla cudzoziemców przeznaczona jest dla cudzoziemców różnych kierunków studiów. Studenci podczas zajęć zdobędą praktyczne umiejętności pisania tekstów z zakresu stylów funkcjonalnych języka polskiego, a szczególnie z zakresu stylu naukowego: artykułów, recenzji, referatów, prezentacji naukowych czy popularnonaukowych.


Na przedmioty należy zarejestrować się przez USOS.

Stylistyka praktyzna dla cudzoziemców to przedmiot z listy ogólnouniwersyteckich przedmiotów do wyboru. Trwa rok (60 godzin) i jest objęty punktacją ECTS.