Przydatne linki

Kwestie wizowe regulowane są przez:

Konsulaty Rzeczypospolitej Polski za granicą

http://bazateleadresowa.poland.gov.pl/ Czytaj dalej

Karta zgłoszenia uczestnika

 

Proszę pobrać dokument, wydrukować, czytelnie wypełnić i podpisać, następnie odesłać pod adres e-mail Szkoły: polish.wnh@uksw.edu.pl wraz z kopią dokumentu ze zdjęciem - paszportu lub dowodu osobistego.

  Czytaj dalej

Dokumenty

 

Znajdą tu Państwo kartę zgłoszeniową (menu boczne z prawej strony),

którą należy czytelnie wypełnić, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły Czytaj dalej

Kursy dla obcokrajowców nie będących studentami UKSW

Kursy prowadzone w ciągu roku akademickiego: Czytaj dalej

Terminy zajęć w semestrze zimowym 2011/2012

Terminy zajęć w roku akademickim 2011/2012 - semestr zimowy

Studenci (obcokrajowcy) UKSW:

O Szkole

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców działa na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość