Studia podyplomowe "Nauczanie języka polskiego jako obcego"

NOWY PROGRAM NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

ZAPRASZAMY !

Studia podyplomowe

„Nauczanie języka polskiego jako obcego”

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w 2017 roku otrzymał w ocenie działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A. Oznacza to, iż WNH jest wiodącą w Polsce jednostką badawczą i dydaktyczną w dziedzinie nauk humanistycznych. Kategoria A to gwarancja nauki na najwyższym poziomie.

 

Celem studiów jest przygotowanie do pracy lektora języka polskiego jako obcego zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Program ułożono w taki sposób, by uzupełnić kompetencje osób nie posiadających przygotowania filologicznego i pedagogicznego z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego osób dorosłych i  dzieci. Zajęcia pozwalają nabyć umiejętność uczenia języka polskiego tylko po polsku od pierwszej lekcji, bez konieczności używania języka pośredniego.

Program studiów obejmuje 190 godzin zajęć, w tym hospitacje lektoratów prowadzonych przez współpracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW oraz możliwość poprowadzenia samodzielnych zajęć z języka polskiego jako obcego (łącznie 16 godzin).

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej pisanej w grupach 3-5 osobowych oraz egzaminem polegającym na rozmowie z komisją egzaminacyjną na wybrany i przygotowany wcześniej przez studenta temat.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (sobota i niedziela)

 

Szczegółowy program studiów

Rejestracja i opłaty

 

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców  (polish.wnh@uksw.edu.pl, tel.: 22 561 89 63 - pon.-pt. od 8:00 do 15:00). Sekretariat prowadzi p. Paulina Boguta-Miller.

 

Nowoczesne metody

Doświadczeni lektorzy

Współpraca

Przyjazna atmosfera

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach