Zgłoszenie na kurs

 

Proszę pobrać dokument, wydrukować, czytelnie wypełnić i podpisać, następnie odesłać pod adres e-mail Szkoły: polish.wnh@uksw.edu.pl wraz z kopią dokumentu ze zdjęciem - paszportu lub dowodu osobistego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS JĘZYKA POLSKIEGO

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach