Praktyki - dokumenty

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania, związane z realizacją praktyk glottodydaktycznych w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.

Regulamin praktyk glottodydaktycznych

Konspekt zajęć

Sprawozdanie z hospitacji

Osoby realizaujące praktyki poza Wydziałem Nauk Humanistycznych zobowiązane są uzyskać w miejscu praktyk dokument potwierdzający ich zaliczenie.

Zaliczenie praktyk