Opłaty egzaminacyjne

Opłaty:

B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – 150 EUR

B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – 150 EUR

C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych – 180  EUR

C2 w grupie dostsowanej do potrzeb osób dorosłych - 180 EUR

B1 w grupie dla dzieci i młodzieży - 90 EUR

Wydanie certyfikatu – 20,00 EUR

UWAGA!!! Opłaty dokonywane są w polskich złotych (PLN) wg przelicznika Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rejestracji. PRZED DOKONANIEM PRZELEWU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTUALNYMI WYSOKOŚCIAMI OPŁAT W ZŁOTYCH, PODANYMI PONIŻEJ!

Sesja egzaminacyjna 23-14.11.2019 EGZAMINY NA POZIOMACH dostosowanych do potrzeb osób dorosłych: B1, B2, C1, C2

UWAGA! Podczas rejestracji  prosimy uiścić TYLKO opłatę egzaminacyjną!

Opłaty dokonywane są w złotych. 1 Euro = ... złotych (przelicznik NBP z dnia ...; przelicznik obowiązuje do ...)

Zgodnie z powyższym przelicznikiem prosimy o dokonywanie następujących wpłat:

B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych - ... zł

B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych - ... zł

C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych - ... zł 

B1 w grupie dostsowanej do potrzeb dzieci i młodzieży - ... złotych

Wysokość opłaty za certyfikat w PLN zostanie podana po ogłoszeniu wyników egzaminu.

Dane do przelewu:

Santander Bank Polska S.A.

Numer konta: 03 1090 1014 0000 0001 35905124

IBAN: PL03 1090 1014 0000 0001 35905124

BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Właściciel konta: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W tytule przelewu należy podać: Imię, nazwisko oraz napisać "Certyfikat Polski", podać datę sesji oraz poziom.

Regulamin opłat --> przejdź