Opłaty egzaminacyjne

UWAGA!!! Opłaty dokonywane są w polskich złotych (PLN) wg przelicznika Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rejestracji.

PRZED DOKONANIEM PRZELEWU PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z AKTUALNYMI WYSOKOŚCIAMI OPŁAT W ZŁOTYCH, PODANYMI PONIŻEJ!

UWAGA! Podczas rejestracji  prosimy uiścić TYLKO opłatę egzaminacyjną!

Opłaty dokonywane są w złotych. 1 Euro = ......... złotych (przelicznik NBP z dnia ........; przelicznik obowiązuje do .........)

Zgodnie z powyższym przelicznikiem prosimy o dokonywanie następujących wpłat:

B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych -  ......... zł

B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych -   .......... zł

C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych - ...........zł 

B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży - ............

Wysokość opłaty za certyfikat w PLN zostanie podana po ogłoszeniu wyników egzaminu.

Dane do przelewu:

Santander Bank Polska S.A.

Numer konta: 03 1090 1014 0000 0001 35905124

IBAN: PL03 1090 1014 0000 0001 35905124

BIC/SWIFT: WBKPPLPP

Właściciel konta: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W tytule przelewu należy podać: Imię, nazwisko oraz napisać "Certyfikat Polski", podać datę sesji oraz poziom.

Regulamin opłat --> przejdź