Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego

 

 

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach:

 

B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

B1 i B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 

Sesja egzaminacyjna w dniach 6-7 czerwca 2020 jest odwołana 

 

 

Harmonogram sesji w 2020 roku

 

Telefon kontaktowy w sprawach dotyczących egzaminów certyfikatowych:

22 561 88 61; e- mial: certyfikacja.wnh@uksw.edu.pl 

 

LINK DO REJESTRACJI  --> przejdź

 

Informacje dla zdających --> przejdź

 

Opłaty egzaminacyjne --> przejdź

 

Egzaminy odbywają się w kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego.

 

Mapa kampusu: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/151

 

 

Egzaminy oparte są na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy. Odbywają się według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego.

Do egzaminów mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

 

Przydatne linki i adresy

  • Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.): http://www.certyfikatpolski.pl
  • Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego ul. Polna 40, 00-635 Warszawa https://nawa.gov.pl/