Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego

 

 

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

10 lipca 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach:

 

B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

B1 i B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

Harmonogram sesji w 2019 roku

 

Rejestracja

na egzamin w dniach 09-10.03.2019

ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

PROSIMY NIE REJESTROWAĆ SIĘ NA EGZAMIN W MARCU

Rejestracja na egzamin czerwcowy rozpocznie się 1.04.2019

 

LINK DO REJESTRACJI

 

Informacje dla zdających

 

Opłaty egzaminacyjne

 

Egzaminy odbywają się w kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego.

 

Mapa kampusu: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/151

 

 

Egzaminy oparte są na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy. Odbywają się według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego.

Do egzaminów mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

 

Przydatne linki i adresy

  • Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.): http://www.certyfikatpolski.pl
  • Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego ul. Polna 40, 00-635 Warszawa https://nawa.gov.pl/