Oferowane kursy

Kursy prowadzone przez Szkołę w ciągu roku akademickiego:

  • indywidualny kurs języka polskiego w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (termin spotkań z lektorem do uzgodnienia). Koszt kursu wynosi 2500,- PLN

Zapisy na kurs drogą elektroniczną:

Zgłoszenie na kurs

 

Zaświadczenie z kursu otrzymuje każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu. Na zaświadczeniu wpisany jest określony poziom ukończenia kursu oraz liczba odbytych godzin.

Szkoła nie zapewnia noclegu ani wyżywienia na czas trwania kursu.