Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego

 

 

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach:

 

B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,
B1 i B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

REJESTRACJA

na egzamin z języka polskiego (wraz z kursem przygotowawczym) w terminie 20-21 listopada 2021 - rekrutacja uzupełniająca
 

LINK DO REJESTRACJI  --> przejdź

UWAGA ! 

REJESTRACJA BĘDZIE PROWADZONA DO WYCZERPANIA LIMITU MIEJSC.

OPŁATĘ ZA EGZAMIN (ORAZ KURS) NALEŻY WNIEŚĆ DOPIERO PO POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA.

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ PRZELEWU W MOMENCIE REJESTRACJI.

POTWIERDZENIE O PRZYJĘCIU NA EGZAMIN i KURS BĘDZIE ROZESŁANE DO 3 DNI PO ZAKOŃCZENIU REJESTRACJI.  

 

Szczegółowe informacje http://polish.wnh.uksw.edu.pl/polskicertyfikat

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiczną i zarządzenia władz uniwersytetu zarówno rejestracja, jak i sesja mogą zostać w każdym momencie odwołane. Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie.

 

 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w 2022 roku

 

Kontakt w sprawach dotyczących egzaminów certyfikatowych oraz kursów:

22 561 88 61; e-mail: polish.wnh@uksw.edu.pl 

 

 

Informacje dla zdających --> przejdź

 

Opłaty egzaminacyjne --> przejdź

 

Kursy przygotowawcze odbywają się online. Egzaminy odbywają się w kampusie UKSW przy ulicy Wóycickiego.

 

Mapa kampusu: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/151

 

 

Egzaminy oparte są na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy. Odbywają się według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego.

Do egzaminów mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

 

Przydatne linki i adresy

  • Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.): http://www.certyfikatpolski.pl
  • Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego ul. Polna 40, 00-635 Warszawa https://nawa.gov.pl/

Nowoczesne metody

Doświadczeni lektorzy

Współpraca

Przyjazna atmosfera

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach