O Szkole

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

 

Od 2008 roku naszym studentom i kursantom proponujemy kursy grupowe lub indywidualne języka polskiego jako obcego.

Lektorzy zatrudnieni w Szkole to wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem dydaktycznym w nauczaniu języka polskiego jako obcego, indywidualnym podejściem do każdego ucznia i jego potrzeb. Pracujemy w opraciu o różnorodne materiały autorskie, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

Historia Szkoły

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców (SJiKP) na Wydziale Nauk Humanistycznych została utworzona 28 lutego 2008 roku (Uchwała Nr 11/2008 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), jednak Wydział Nauk Humanistycznych prowadził kursy języka polskiego dla obcokrajowców już od 2005 roku.

W latach 2008-2012 na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej prowadziliśmy Szkołę Letnią Języka Polskiego i Kultury Polskiej, skierowaną do studentów polonistyk i filologii słowiańskich z zagranicznych uczelni. W tym samym okresie (2008-2012) na podstawie umów z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Polonijnym Centrum Nauczycielskim organizowaliśmy doszkalające kursy metodyczne dla nauczycieli języka polskiego z zagranicy.

Od 2009 roku do 2013 w ramach LLP Erasmus realizowaliśmy letnie adaptacyjne Intensywne Kursy Językowe dla uczestników programu, zakwalifikowanych na zajęcia w polskich uczelniach.

W 2012 roku SJiKP została laureatem konkursu EDUinspiracje w kategorii instytucjonalnej, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Nagrodę przyznano za najlepszy projekt programu „Uczenie się przez całe życie”.

Od 22 lutego 2013 r. Szkoła działa jako zakład przy Katedrze Współczesnego Języka Polskiego WNH (Zarządzenie Nr 14/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Informacje o aktualnych działaniach prowadzonych w Szkole można znaleźć na tej stronie. Zapraszamy również do kontaktu mailowego: polish.wnh@uksw.edu.pl