Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego

 

 

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

10 lipca 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach:

 

B1, B2, C1 i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

B1 i B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

Harmonogram sesji w 2018 roku

 

Rejestracja

na egzamin w dniach 17-18.11.2018

została zakończona ze względu na wypełnienie limitu miejsc.

 

LINK DO REJESTRACJI

 

Informacje dla zdających

 

Opłaty egzaminacyjne

 

Egzaminy odbywają się w kampusie UKSW przy ulicy Wóyciciekiego.

 

Mapa kampusu: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/151

 

 

Egzaminy oparte są na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy. Odbywać się będą według harmonogramu ustalanego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu w dalszym ciągu będzie jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów będą mogli przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

W myśl ustawy o języku polskim członkiem komisji egzaminacyjnej musi być egzaminator wpisany na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Na UKSW takim egzaminatorem jest dr Agnieszka Karolczuk z Wydziału Nauk Humanistycznych.

 

Przydatne linki i adresy

  • Informacje o egzaminie (informacje ogólne, regulamin, jak się przygotować do egzaminu, itp.): http://www.certyfikatpolski.pl
  • Sekretariat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego ul. Polna 40, 00-635 Warszawa https://nawa.gov.pl/
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach