Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

na Wydziale Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zaprasza

 do udziału w międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej

Nowości w glottodydaktyce polonistycznej – perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka

Warszawa, 30 listopada – 1 grudnia 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w pierwszej międzynarodowej konferencji glottodydaktycznej organizowanej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Podczas konferencji chcemy rozmawiać na temat nowości w nauczaniu języka polskiego jako obcego, zastanowić się nad tym, jak zmiany cywilizacyjne wpływają na nauczanie języków, w tym języka polskiego, poszukać rozwiązań dydaktycznych pomocnych w zaspokajaniu zmieniających się potrzeb uczniów w każdym wieku.

Chcielibyśmy, aby konferencja była szansą wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem języka polskiego w Europie oraz przedstawienia badań poświęconych problematyce uczenia się i nauczania języków obcych.

Zachęcamy do wystąpień poruszających następującą problematykę:

1.     Nowości w nauczaniu języka polskiego jako obcego – nowe technologie, nowe narzędzia, nowe rozwiązania w ujęciu praktycznym oraz teoretycznym.

2.     Język polski jako obcy/drugi/odziedziczony w Europie – obecna sytuacja, przykłady rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych.

3.     Wielojęzyczność i wielokulturowość jako wyzwanie i szansa.

4.     Kierunki rozwoju edukacji nauczycieli języka polskiego jako obcego.

 

Goście konferencji:

Prof. Dagmar Divjak, University of Sheffield, Wielka Brytania, kierownik lingwistycznego projektu badawczego “Out of Minds”

Prof. Grit Mehlhorn, Uniwersytet w Lipsku, Federalny Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech

Prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej

Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców oraz Podyplomowego Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

 

Na propozycje tematów oraz abstrakty oczekujemy do 21 października.

 

Opłata konferencyjna: pełna – 250 złotych, ulgowa – 150 złotych (studenci, doktoranci, młodzi pracownicy naukowi i dydaktyczni do 35. roku życia). 

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, dwa obiady w dniach konferencji, wieczór integracyjny (pierwszy dzień konferencji).

Numer konta: BZ WBK 81 10901014 00000001 2229 7627

W danych do przelewu proszę wpisać: imię, nazwisko oraz tytuł Konferencji "Nowości w glottodydaktyce polonistycznej"

Planujemy publikację tekstów wystąpień konferencyjnych (po pozytywnej recenzji).

Serdecznie zapraszamy!

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

dr Agnieszka Karolczuk

dr Karolina Zioło-Pużuk

Nowoczesne metody

Doświadczeni lektorzy

Współpraca

Przyjazna atmosfera

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach