Kontakt

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

Wydział Nauk Humanistycznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mgr Karolina Matuszewska

specjalista ds. administracyjnych 

Adres: ul. Dewajtis 5, sala 310, 01-815 Warszawa

Telefon: tel. + 48 22-561-88-79 wew. 279

E-mail: polish.wnh@uksw.edu.pl

 

Nowoczesne metody

Doświadczeni lektorzy

Współpraca

Przyjazna atmosfera

Copyright © 2024 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach