Język polski dla Węgrów - samodzielna nauka online

"Kwadrans na polski”

to projekt, który powstał w Szkole Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dzięki dotacji z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Strona projektu http://jezykpolski.uksw.edu.pl/

Dwujęzyczny podręcznik online jest dostępny dla każdego, kto chce zacząć uczyć się języka polsiego oraz jest też pomocą dla nauczycieli pracujących z uczniami z Węgier. Krókie lekcje, przejrzyste wyjaśnienia, atrakcyjna forma graficzna oraz dostępność onlien to zalety podręcznika. 

 

Nowoczesne metody

Doświadczeni lektorzy

Współpraca

Przyjazna atmosfera

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach