Oferowane kursy

Kursy prowadzone przez Szkołę w ciągu roku akademickiego:

  • indywidualny kurs języka polskiego w wymiarze 30 godzin lekcyjnych (termin spotkań z lektorem do uzgodnienia). Koszt kursu wynosi 2500,- PLN

Zapisy na kurs drogą elektroniczną:

Zgłoszenie na kurs

 

Zaświadczenie z kursu otrzymuje każdy uczestnik kursu po jego zakończeniu. Na zaświadczeniu wpisany jest określony poziom ukończenia kursu oraz liczba odbytych godzin.

Szkoła nie zapewnia noclegu ani wyżywienia na czas trwania kursu.

Nowoczesne metody

Doświadczeni lektorzy

Współpraca

Przyjazna atmosfera

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach